Anasayfa

 

PAZARLAMA KONUSUNDA PRENSİPLERİMİZ

        Satıcı ve Alıcıya karşı doğruluk ve açıklık ilkelerimizden ödün vermeden her iki tarafında çıkarlarına uygun olarak tarafları karşı karşıya getirerek tarafları, mağdur olmayacakları şekilde ortak noktada buluşturmak.

               SATIŞLARDA : Tapu işlemlerinde satıcı ve alıcıyı yormadan bürokratik muammele işlemlerini  hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirip tapu devir ve tescile hazır olduğunda tarafları imza aşamasında çağırmak ve satışı neticelendirmek.

       Satış sonrası belediye^ye bildirim ve beyanname konusunda  ayrıca kurumaların (Elekrtik, su ve doğalgaz) idarelerine bildirimde bulunarak eski mal sahibinin sözleşme fesih ve yeni mal sahibinin üzerine sözleşme tanzim etmesi konusunda yardımcı olmak    

       Satış sonrası alıcıya gayrimenkul’de dekorasyon, tamirat, tadilat ve yenileştirme isteği olduğu takdirde gereken desteği maddi menfaat gütmeden yapmak

                KİRALAMALARDA : Kiralanacak Gayrimenkule uygun kiracı bulma konusunda seçici davranarak kefili güvenilir kiracılar bulmak.

         Her iki tarafında çıkarları gözetilerek taraflar arasında kira sözleşmesi tanzim etmek. Kiracı ve kefile ait nüfus ve ikametgah suratlerini alarak malsahibinin kontratına ekleyrek takdim etmek,  İmzalanan sözleşmenin imzasız bir suretini taraflar arasında irtibat ve uzlaşma sağlamak amacıyla firmamızda dosyalamak

           Kiralama sonrası mal sahibinin isteği doğrultusunda kurumaların (Elekrtik, su ve doğalgaz) idarelerine bildirimde bulunarak kiracı adına sözleşme tanzim etmesi konusunda yardımcı olmak.

            Kiracı tarafından gayrimenkul’de dekorasyon, tamirat, tadilat ve yenileştirme isteği olduğu takdirde gereken desteği maddi menfaat gütmeden yapmak.